קביעת מערך ובניית הסגל.

לרשותכם תקציב של 125 מיליון דולר לבניית הסגל הכולל 15 שחקנים.

עליכם לבחור את המערך שבו תרצו לשחק. לאחר מכן לבחור 11 שחקנים להרכב הפותח של קבוצתך בהתאם לתפקידים השונים, ועוד 4 שחקנים מחליפים. המחליפים אינם מזכים אתכם בנקודות, חשוב מאוד למלא את הספסל של הקבוצה בראייה למחזורים הבאים על מנת שהמחליפים שיוכלו לשרת אתכם, וזאת בשל הגבלת חילופים בקבוצה בכל מחזור מחדש (החלפת שחקנים בין ספסל להרכב אינה נחשבת כחילוף!).

 

קפטן

שחקן שנבחר על ידכם לשמש כקפטן הקבוצה, ניקוד המשחק שלו יוכפל באותו המחזור (אם קיבל ניקוד שלילי- יוכפל לרעה..) למעשה אם אותו שחקן יספוג ניקוד שלילי מספר הנקודות השלילי יוכפל היות והוא הקפטן.

 

שינוי הרכבים במהלך המשחק
לפני כל מחזור בזמן שחלון ההעברות פתוח (החלון נסגר כחצי שעה לפני תחילת המשחק הראשון בכל מחזור), ניתן לקבוע הרכב ומערך שונה לאותו מחזור. במידה ולא שיניתם את ההרכב והמערך, יבחרו ההרכב והמערך לפי האופן האחרון בו שמרתם את קבוצתכם.

הניקוד לקבוצתכם ייחשב ע"י המערכת עבור 11 שחקני ההרכב שלכם. במידה ונכללים בסגל שחקנים מחליפים הם לא יזכו את אתכם בניקוד, גם אם צברו ניקוד באותו מחזור. חשוב לזכור שמטרת ספסל המחליפים הוא להעניק לכן מגוון רחב של חילופים במחזורים הבאים בשל הגבלת החילופים למחזור אחד.

  

טבלת ניקוד 

 .

שוער

מגן

קשר

חלוץ

הבקעת שער

10

8

6

4

בישול שער

5

4

3

2

כרטיס צהוב

-1

-1

-1

-1

כרטיס אדום

-5

-5

-5

-5

ספיגת שער

-2

-2

0

0

שער נקי

4

4

0

0

שער עצמי

-2

-3

-4

-5

גרימת פנדל: הכשלה/נגיעת יד ברחבה

-2

-2

-3

-4

שחקן ששיחק משחק מלא

5

5

5

5

שחקן מחליף/מוחלף ששותף ביותר מ-45 דקות

3

3

3

3

שחקן מחליף/מוחלף ששותף בפחות מ-45 דקות

1

1

1

1

אי השתתפות במשחק

-2

-2

-2

-2

החמצת פנדל

-3

-3

-3

-3

עצירת פנדל

6

0

0

0


 

שונות

 - בכל הבדלי שעות/תאריכים, יקבעו הזמנים על פי הרישומים במערכת האתר.
-
נתוני המשחק והתוצאה שנקבעים בעת סיום המשחק נרשמים במערכת האתר ולא ניתנים לשינוי, גם אם שונו לאחר מכן, בין אם במשחק חוזר ובין אם בהחלטות של הגופים המוסמכים. במקרה שמשחק מגיע לבעיטות הכרעה, תקבע התוצאה לפי תום ההארכה (120 דקות).
-
הניקוד של כל שחקן יבוצע על פי רישומי מערכת האתר. אין לגולש אפשרות לערער על ניקוד השחקנים.
-
במקרה של דחיית משחק במחזור מסויים, ידורגו קבוצות הגולשים ללא ניקוד השחקנים באותו המחזור. ניקוד השחקנים יעודכן באתר לאחר שהמשחק הדחוי ישוחק, אך לא ישפיע על דירוג הקבוצות באותו מחזור.
-
אין חשיבות למיקום השחקן בחוליה שבה הוא משחק.